Estudi de disseny
i comunicaciķ grāfica
Ramon Turró 100, 6è 4a
08005 Barcelona
Tel. +34 932 213 469
E-mail: info@oxigen.es
ESTUDI | ESTUDIO | STUDIO
PROJECTES | PROYECTOS | WORK
NOU | NUEVO | NEW
ARXIU | ARCHIVO | ARXIVE
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
ESTEVE
 
MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

Memòria per als Laboratoris Esteve en tres idiomes. Es busca una imatge equilibrada i neta de la empresa a nivell econòmic, social i ambiental. Mitjançant les diferents mides de pàgina i la gradació de color, es pretén diferenciar els àmbits de la companyia i facilitar la lectura. Per representar la idea de desenvolupament sostenible s'ha fet servir imatges en primer pla de fulles i una gamma cromàtica formada només per tres colors. 
YELLOW IDEAS
 
PÒSTER DESPLEGABLE

Cartell informatiu desplegable per a Yellow Ideas, empresa que ofereix seminaris sobre creativitat. Basant-se en la imatge gràfica de la marca, senzilla i tipogràfica, el pòster deixa entreveure el contingut a mesura que es va obrint. 
CONCA
 
IDENTITAT CORPORATIVA

Concurs restringit/proposta de la Identitat corporativa del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Generalitat de Catalunya). La imatge s'ha generat partint de les formes geomètriques bàsiques – triangle, cercle i quadrat –, creant una nova tipografia mitjançant la fusió d'aquestes. El concepte té com a origen la idea de que qualsevol representació artística es genera des de lo més bàsic formalment. Per això, la gamma cromàtica està formada per tres colors primaris, remarcant la simplicitat del projecte. 
ICAEN
 
ESTUDIS MONOGRÀFICS

Disseny de la col·lecció de la publicació "Estudis Monogràfics" per a l'Institut Català d'Energia (Generalitat de Catalunya). Es juga amb els degradats i els titulars grans. Disseny basat en el manual corporatiu que s'ha portat a terme en el nostre estudi per a l'ICAEN. 
ACCD
 
REVISTA COOPERACIÓ CAT

Nou disseny per la revista de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya). La nova imatge de la publicació s'ha creat amb un llenguatge actual, fresc i dinàmic, aportant un estil tipogràfic i de color que ajuda a separar els diferents apartats de la revista. 
ICAEN
 
REVISTA CULTURA ENERGÈTICA

Disseny de la revista Cultura Energètica. Es tracta d'una publicació trimestral de l'Institut Català d'Energia (Generalitat de Catalunya) per a donar a conèixer els progressos en els àmbits de l'estalvi, l'eficiència energètica i les energies renovables. 
OXIGEN
 
AUTOPROMOCIÓ

Element autopromocional per a donar a conèixer la trajectòria i els serveis de l'estudi. El concepte del disseny és el de portar al paper allò que normalment no és visible però que és essencial per nosaltres, fent referència al nom de l'estudi. D'aquesta manera, elements invisibles com les retícules, les guies o els invisibles passen a ser els elements principals i visuals de la gràfica. Tirada de 500 unitats en rotativa a 1 tinta, mida tabloide. 
TALLADIUM
 
CREA!

Campanya per donar a conèixer els productes de l'empresa i la seva internacionalització. L'enviament porta un dels tres objectes -avió, vaixell i ocell- de la campanya que, mitjançant la papiroflèxia, el receptor pot muntar. D'aquesta manera s'implica amb l'acció i dedica uns moments a la seva creativitat.INICI <<<< 02 04 >>>>